تورهای ویژه

3 DAY SIPI FALLS

  Kampala   

3 DAY MURCHISON FALLS NATIONAL…

  Kampala   

3 DAY UGANDA GORILLA TREKKING…

  Kibale   

3 DAY CHIMP HABITUATION IN…

  Kibale   

اتومبیل های برجسته

SHARED (Max 16)

Kampala  

SHARED 2-3

Kampala  

VAN (7 SEATER)

Kampala  

EXECUTIVE LIMOUSINE

Kampala  

EXECUTIVE/VIP SUV

Kampala  

STANDARD TAXI

Entebbe  

EXECUTIVE TAXI

Entebbe  

VIP TAXI

Entebbe  

STANDARD SUV

Kampala  

دریافت برنامه تلفن همراه!

برنامه ما تمام نیازهای رزرو شما را پوشش می دهد: کانال های پرداخت امن، فرآیند رزرو آسان 4 مرحله ای و طرح های کاربر براق. دیگر چه میخواهید؟